Projekty PONNY

Tým Ponny se účastní projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

 

Logolink EU

 

Ponny Projektové dny

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018007

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2022
Doba trvání projektu 24 měsíců

Stručný popis projektu:
Možnost projektových dnů ve školce i mimo školku v oblasti polygrafického, enviromentálního či dalšího vzdělávání dětí.

 

Logolink EU

 

Číslo výzvy:   02_16_022
Registrační číslo:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005858
Název projektu:   PONNY
Číslo jednací projektu:   MSMT-12820/2017

Projekt PONNY je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj pedagogických pracovníků formou výměnných školení mezi školkami. Práce s dětmi je každodenní výzva a proto se snažíme poskytnout pedagogům kvalitní a funkční informace a personální či informační podporu.

Prokejt PONNY probíhá od 1.9.2017 - 31.8.2019

 

Logolink EU