Česká třída pro zahraniční děti

PONNY KIDS dlouhodobě pracuje se zahraničními rodinami. Pokud se rodina rozhodne zůstat v České republice, často pro své děti volí českou základní školu. Proto, aby dítě mohlo nastoupit do české první třídy, je důležité, aby dobře zvládalo český jazyk, a to ve všech oblastech – porozumění slyšenému projevu, provedení úkolu dle instrukcí, správná výslovnost všech hlásek, vyprávění, popis obrázku.

PONNY KIDS nabízí zahraničním rodičům specializovanou českou třídu, která je zaměřena právě na přípravu pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na české základní školy.

Děti mají každý den předškolní přípravu, kde se zdokonalují ve všech oblastech školní zralosti (zralost zrakového vnímání, zralost sluchového rozlišování, rozumové schopnosti, paměť, řeč, grafomotorika, lateralita, emocionální zralost, pracovní zralosti, motivace). Pravidelně každý týden mají děti individuální lekci české logopedie.

Součástí vzdělávacího programu jsou sporty (tenis, gymnastika, plavání), které rozvíjí děti v oblastech hrubé motoriky, týmové práce, motivace a soustředěnosti. Program dále doplňují výtvarný a hudební klub.

Paní učitelky, které s dětmi pracuji, jsou kvalifikované v oboru předškolní pedagogiky.

PONNY KIDS má výborné výsledky v přípravě dětí na základní školy.

Kapacita třídy je 10 dětí.