Předškolní příprava a logopedie

Předškolní příprava probíhá každý den po obědě a odpočinku a zahrnuje:

  • Grafomotorické činnosti (psaní, kreslení, obtahování)
  • Poznávání písmenek číslic, počítání
  • Čtení a vyprávění, vymýšlení různých konců příběhů, dotazy k příběhu
  • Cvičení správné výslovnosti

Předškolní příprava


LOGOPEDIE

Z hlediska vývoje řeči končí kolem 7. roku nejvhodnější období, aby se řeč a komunikace správně rozvinula. V mateřské škole je prostor pro nácvik správné výslovnosti a upevnění návyků. Logopedie v PONNY probíhá každý týden a je určena pro KANGAROOS a TIGERS.

Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. Mluvte s dětmi správně, čtěte pohádky, vyprávějte zážitky, vysvětlujte význam slov.

Videa a fotky z logopedie najdete na PONNY Facebook.