Metoda NTC

Kreativní činnosti

Metoda NTC je v české republice podporována společností MENSA ČR. Metoda pomáhá identifikovat nadané děti, nabízí jim činnosti, které rozvíjí potenciál všech dětí. Vychází z faktu, že inteligence není dána počtem nervových buněk, ale právě počtem spojů, které se mezi nerovovými buňkami vytvoří. Většina těchto spojů vzniká právě mezi 6 a 7 rokem věku dítěte. V dalším životě již dítě čerpá z těchto základů.

V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let.

Tento argument se zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

NTC metoda v PONNY školce znamená:

  • cviky na rovnováhu, rotace těla
  • oční cviky
  • gymnastika, tenis a plavání
  • vlajky, symboly, značky aut, státy, města
  • projekty
  • klub deskových her

Více informací také na našem webu www.rozvojnadani.cz