Reference

Napsali o nás:

Martina Drtílková: Učíme se, když překonáváme překážky, www.smba.cz

Máte nadané dítě? Přihlaste ho do výjimečné mateřské školy, iDNES.cz 15. 8. 2012

Děkujeme za přípravu našeho syna do první třídy. Jsme velmi rádi, že naše rozhodnutí svěřit Nikola do péče týmu Ponny bylo správné a jedno z nejlepších.

O předškolní přípravě v Ponny nás paní učitelky i vedení školky pravidelně informovaly a proto jsme případné výkyvy ve znalostech mohli společnými silami napravit.

Nikol se dostal do bilingvní třídy do základní školky na Mendlovo náměstí. Jsme moc rádi, že má náš syn tak skvělý start do života.

Manželé Hunanynovi

Dobrý den, paní ředitelko,
chtěli bychom Vám a celému Ponny týmu poděkovat za velmi vstřícný přístup k naší Julince a nám, který jste letos projevili. Velice se nám líbila vánoční besídka, mohli jsme na vlastní oči vidět, jak pěkně se paní učitelky k dětem chovají a jak dobře s nimi umí pracovat. Bylo to velmi dojemné. Velké díky!

Děkujeme také, s jakou vstřícností jste přistoupili k Julinčině problému se školkou v průběhu května a června. Ty tři měsíce doma přes léto jí prospěly a teď velice rádi od ní ráno při oblékání slyšíme, že už se nemůže dočkat, až budeme ve školce, jak moc se těší.

Přejeme Vám a celému Ponny týmu krásné Vánoce plné rodinné pohody a klidu a vše nejlepší v roce 2022!

Jana a Tom Raputovi

Chtěla bych velmi poděkovat Ponny anglické školce za přípravu mého syna na nástup do školy, jazykovou průpravu a nejvíce za maximálně vstřícný a vlídný přístup k dětem i rodičům.

Tomášek navštěvoval školku od nejútlejšího věku, po dobu 4 let. Je tedy co hodnotit.

Bylo mi potěšením Tomáška do školky vodit a vyzvedávat jej. Ve školce mě vždy vítali s úsměvem, dozvěděla jsem se, co ve školce dělali, jak to synovi šlo, v čem vynikal a na čem máme ještě zapracovat. To mělo obrovský vliv na rozvoj syna. Hodně jsem o něm věděla a mohla s ním sdílet jeho zážitky. Na konci týdne jsme ještě dostávali písemnou zprávu, shrnující týdenní činnost syna ve školce. Spolupráce školky a rodiny byla na té nejvyšší úrovni. Velmi si toho cením.

Tomášek chodil do školky moc rád, často se stávalo, že ani nechtěl odcházet domů. Do dění ve školce mě vtahoval, což školka umožňovala. Mohli jsme se některých pravidelných aktivit dětí přímo účastnit nebo nám byl často zasílán videozáznam z těchto aktivit. Vedle toho vedení školky připravovalo i společné aktivity rodičů s dětmi (Den matek i otců, velikonoční hon na vajíčka, olympiáda, pohádkový les, drakiáda, Halloween, vánoční pečení perníčků apod.), a tak jsme poznali nejen své děti v akci, ale i jejich kamarády vrstevníky. U mnohých přetrvává přátelství dodnes, i když už navštěvují různé školy. Senzační byly také besídky - vánoční a letní před koncem školního roku. Děti ukázaly, co se naučily a získaly zkušenost s prezentací ve velkém sále při mnoha vynikajících vystoupeních, které s nimi aunties trpělivě nacvičovaly. Moc rádi na to se synem vzpomínáme.

Nikdy jsem neměla pocit, že „syna do naší školky jen odkládám, aby ho pohlídali“, než se vrátím ze zaměstnání. Naopak, o Tomáška bylo dobře postaráno. Díky školce a individuálnímu přístupu měl pestrý a zajímavý program, sportoval, hodně nového se dozvěděl, zdravě se stravoval a hlavně si pohrál s kamarády. Jejich kamarádství školka pěstovala, slavili společně narozeniny, dokonce pořádali i karnevalové večírky s přespáním.

Školka funguje celoročně (mimo Vánoce) a díky tomu není třeba hledat pro dítě náhradní školku o všech prázdninách, kdy většina z nich má zavřeno a rodiče musí do zaměstnání. Syn tak nemusel v tuto dobu měnit prostředí školky, učitele ani kamarády, měl zajištěn vhodný program a navíc pokračoval ve výuce jazyka. V létě dokonce podnikaly zajímavé „výlety“ v rámci Brna - letiště, ZOO, minigolf, koupaliště, plavba parníkem, dopravní hřiště aj., zatímco já jsem třeba musela pracovat.

V běžném školním roce měly děti pravidelné týdenní aktivity. Vedle hudebního a výtvarného kroužku, které byly organizovány na půdě školky, tak děti odcházely na tenis, plavání a gymnastiku na blízká sportoviště, kde byly vedeny kvalifikovanými trenéry. Bezpečnost dětí byla na aktivitách i přesunech na ně řádně zajištěna. Děti se rozmanitými aktivitami rozvíjely nejen pohybově, ale také hudebně, výtvarně a společensky. Nebyly omezeny pouze na budovu školky a její pískoviště na zahradě, nýbrž naučily se vhodně chovat třeba v gymnastickém sále nebo na tenisových kurtech, kde sportovali i jiní lidé. Na aktivity se děti nesmírně těšily a považovaly je za běžnou součást života.
Obrovskou výhodou školky byla i její poloha (a dosud je). Nachází se jednak v nádherné rekreační lokalitě Brna (u Kraví hory a Wilsonova lesa), kterou školka plně využívá, a jednak v blízkosti samotného centra města. Návštěva kulturních představení v centru Brna tak nebyla pro děti nijak náročná. Řada sportovišť v okolí školky byla dětem dostupná jen krátkou procházkou. Bezproblémové bylo i parkování přímo před školkou.

Musím vyzvednout i to, že do výuky dětí byly dvakrát denně zařazovány také vzdělávací kroužky (circle time) k různým tématům. U předškoláků pak ještě předškolní příprava (každý den 30 min.). V rámci neustálého zkvalitňování vzdělávání pořídilo vedení školky pro děti i interaktivní tabuli. Každé páteční dopoledne přicházel k dětem logoped a odpoledne bylo věnováno projektům o světě, který děti obklopuje. Hravou formou se tam zabývaly ochranou životního prostředí, cestováním, evropskými státy či státy mluvícími anglicky, včetně jejich vlajek, národních jídel nebo jiných zajímavostí. Vše bylo samozřejmě v angličtině. Zeměpisné znalosti dětí aunties využívaly i v další výuce, a tak děti měly v šatně na svém botníku či věšáku vlajku „své“ vybrané země jako svoji značku. Od té doby syn „miluje“ Norsko (měl svoji „značku“) a plánuje jej navštívit.

Nakonec jsem si nechala to nejdůležitější – anglický jazyk. Školka se profiluje jako anglická, a proto se na děti po celou dobu hovoří anglicky (v tělocvičně, při jídle, hře či odpočinku). Dítě však nemusí při nástupu do školky nezbytně rozumět nebo hovořit anglicky. Vzhledem k menšímu počtu dětí, než tomu je v obecních či státních školkách, se mohou aunties dětem individuálně věnovat, pokyny zopakovat a názorně ukázat, případně česky vysvětlit. Dětem komunikace v cizím anglickém jazyce vůbec nevadí, vnímají ji jako zcela samozřejmou. Paní učitelky mezi sebou hovoří anglicky, a tak se ani děti nestydí komunikovat anglicky. V útlém věku si rychle přivyknou a snadno jazyk naposlouchají. Jelikož je angličtina ve školce obklopuje, brzy jí rozumí, opakují slova či věty, zpívají anglicky ap. Slovní zásobu si rychle rozšiřují o slova vyplývající ze všech činností, které ve školce provádí. Je úžasné, jak rychle se v cizím jazyce zdokonalují!

Před nástupem syna do školky jsem hodně přemýšlela o tom, jaké vzdělávací zařízení pro něj vybrat a kde bude o něj dobře postaráno. Nejprve jsem dávala přednost státem garantovanému vzdělávání ve státní školce s tím, že syn jako Čech musí umět nejprve řádně česky. Dnes jsem ráda, že jsem tyto úvahy včas opustila, a že jsem pro syna vybrala právě PONNY anglickou školku. Plně se přizpůsobila potřebám syna i mému pracovnímu vytížení. Zajímavý program a nepřeberné množství aktivit, vlídná rodinná atmosféra, individuální přístup a hlavně jazyková průprava ve školce umožnily všestranný rozvoj syna a velmi kvalitně jej připravily pro život a další vzdělávání, což potvrdil i jeho bezproblémový nástup do školy. Zde se ukázalo, že má spoustu znalostí, obrovský přehled, rozepsanou ruku i zvládnuté počty a je v mnoha ohledech „napřed“. Ve škole chválí i rozvinuté komunikativní schopnosti, k nimž dostal ve školce základ.

Na školku a čas v ní strávený rádi se synem vzpomínáme, a proto jsme nyní velmi uvítali možnost pokračovat v kvalitním jazykovém vzdělávání dál ve školce, přestože syn již nastoupil do školy. Těší nás, že tak můžeme několikrát do týdne opět školku navštěvovat a potkat se s aunties a bývalými spolužáky. Díky naší školce jsem se utvrdila v názoru, že s výukou jazyků není dobré čekat až na školu nebo vyšší věk dítěte. Je dobré začít co nejdříve.

Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat veškerému personálu PONNY anglické školky za vynikající práci.

JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D.

Chtěla bych velmi poděkovat anglické mateřské školce Ponny. Synové (6 let a 4,5 roku) letos navštěvovali letní prázdninovou školku Ponny. Chlapci i já jsme byli velmi spokojeni. Já s profesionálním přístupem jak paní ředitelky, tak všech paní učitelek, a to jak po stránce organizační, tak i té lidské, kluci s pestrým a zábavným programem a milými aunties.

První den jsem měla trochu obavy, jak vše zvládnou a hlavně, jak budou schopni rozumět celé výuce v angličtině. Nakonec k žádným zádrhelům nedošlo. Vzhledem k malému počtu dětí bylo možné, aby se paní učitelka chlapcům dostatečně věnovala, případně něco zopakovala, když viděla, že něčemu nerozumí. Kluci angličtině rychle uvykli, sice určitě nerozuměli všemu, ale všechny paní učitelky mluvily anglicky výborně, i názorně, takže kluci viděli, co mají dělat a snadno pochopili i neznámé pojmy.

Přínos v angličtině hodnotím jako vynikající. I za poměrně krátkou dobu se naučili ohromné množství nových slovíček, písniček a říkanek. Také jsem byla velmi spokojena s pestrým programem. Děti mají na každý den naplánovanou nějakou činnosti ve školce – jógu, kreslení, zpívání, tenis a pravidelně každou středu chodí na výlety. Byla jsem až překvapena množstvím nových nápadů.

V neposlední řadě si velmi cením opravdu milého, profesionálního a vstřícného přístupu všech paní učitelek i paní ředitelky k dětem. Kluci si aunties velmi oblíbili a dobře vycházeli i s ostatními dětmi.

Celkově jsem opravdu moc ráda, že kluci mohli školku přes léto navštěvovat a oni se už teď těší na příští prázdniny, kdy letní školku Ponny určitě zase využijeme.

Díky.
JUDr. Kristina Šnajderová

Milá paní ředitelko,
ráda bych vám poděkovala za péči, kterou jste Vy a „aunties“ věnovali mým dětem. Dareček si školku velmi oblíbil. Ve svých dvou letech se naučil sám jíst, poklízet hračky, je nadšený při všech aktivitách, nyní rád maluje a dává věci „do pořádku“ i doma. Byla jsem překvapena, jak pěkně se k němu chovali starší děti a jak dávali pozor, aby se mu něco nestalo. Adinka si oblíbila tancování a písničky. Pořád doma musíme zpívat. Nečekala jsem, že už po měsíci začne používat angličtinu. Jsme za školku všichni rádi. Jen babičky občas nerozumí. :-)

Mgr. Bc. Ivana Procházková

Dlouho jsme s manželkou hledali školku, která by vyhověla našim vysokým nárokům. Oba jsme plně pracovně vytížení, proto jsme naši Adélku chtěli dát do školky co nejdříve. V Ponny nám vyšli vstříc a tak jsme se s našim andílkem ráno rozloučili na několik hodin v době, kdy bylo Adélce 2 a půl roku. Samozřejmě jsme měli strach, jak si Adélka povede v cizím prostředí a nebude-li se jí stýskat. Nakonec bylo vše jinak a stýskalo se spíše nám. Adélka si zvykla velice rychle a do kolektivu zapadla výborně. Jsem přesvědčen, že nepřeberné množství aktivit, které děti ve školce mají, vede k pozitivnímu rozvoji nemluvě o jazykové průpravě. Adélka nám po několika týdnech ve školce začala na jednoduché dotazy odpovídat anglicky a nyní po čtyřech letech mluví naprosto plynule dvěma jazyky - česky a anglicky.

Staňkovi

Ponny Anglickou školku navštěvovala naše dcera v letech 2000-2003. Tato školka řádně připravila naši dceru na nástup do Základní školy. Se školkou jsme byli maximálně spokojení, musím říct, že jsme neměli vůbec žádný důvod přemýšlet o změně. Tato školka splnila naše očekávání na více jak 100%. Dcera už v první třídě mluvila plynule anglicky a ihned se začala učit dalším jazykům. Nyní díky Ponny anglické školce, která odstartovala její lásku k cizím jazykům, dcera plynule mluví třemi jazyky a samozřejmě tím nechce končit. Pokud jako rodiče váháte, kam máte dát své dítko do školky, tak opravdu doporučuji PONNY ANGLICKOU ŠKOLKU, která připraví vaše dítě pro život a hlavně ho vybaví jazykovými dovednostmi, což je v dnešní době velice potřebné.

Petra Nezvalová

Se školkou jsem velice spokojena a to z několika důvodů:
1. přizpůsobuje se mému kalendáři a pracovnímu vytížení a tím se odlišuje od státních školek, které se přizpůsobují spíše kalendáři stolnímu a svým zájmům
2. umožňuje individuální práci s dětmi a jejich rozvoj v menších kolektivech včetně přístupu skvěle vybraných "aunties"
3. prostředí i okolí školky a program odpovídá mým představám

Martina Kachlíková

Náš Kryštof je ve školce moc spokojený. Velmi často se stává, že ani nechce jít domů :-).

Školka je zasazena do klidné čtvrti a rodinné vily, jejíž interiér je plně přizpůsoben potřebám dětí. Pro děti jsou k dispozici nové a zajímavé hračky, které rozvíjí jejich kreativitu a trpělivost. Snad nejvíce oceňuji vždy vstřícný a usměvavý přístup personálu. Týdenní program školky z hlediska aktivit ve školce a mimo ni je opravdu rozmanitý. Komunikaci v anglickém jazyce dětí pojímají zcela samozřejmě a osvojují si ji absolutně nenuceně. Je úžasné vidět a slyšet, jak se rychle zdokonalují.

Děkuji všem „AUNTIE“ za jejich jedinečnost a přeji jen spokojené a usměvavé děti.

Světlana Kostelná

PONNY was a great oportunity for both my children. They enjoyed it and learned a lot of new, mainly English language. Were well prepared for school attendance. I appreciated tennis and swimming lessons with the instructors, my daughter is not afraid of water any more. Great! Go ahead!

Thanh Ha Pham

I was satisfied with everything at PONNY preschool. Oli was happy there and had many friends. She loved drawing, has improved rapidly in that actually. It was a pity we could not stay there longer and had to leave back for Turkey. Thank all the team! We had really enoyed it.

Oliwia Aniol

PONNY has not been the first preschool experience for our son Daniel, so we can compare. Limited number of kids in a class, perfect location, friendly international culture and great range of activities for the kids - these were the reasons for us to choose PONNY. Now, what we appreciate on PONNY the most is the level of control and the amount of feedback we have: daily activity schedule is communicated well in advance, so we can get Daniel ready for each day and he has something specific to look forward each morning. It is great to have a chance to watch pictures and videos from most daily activities online almost instantly. And the weekly individual written reports are as much important feedback on Daniel's behaviour and progress as fun to read sometimes. But most importantly, PONNY is the place where Daniel goes every morning with a smile.

Vladimir Salovsky

Dear Martina, We would like thank you for giving Stellan an excellent time during his stay at Ponny last summer. He really enjoyed it and learned a lot. He became more confident and his motoric skills improved. Stellan loved the aunties and still talks about the things he did at Ponny.

We really appreciated the good children/staff ratio and the well planned days.

You asked us to reflect on your website:

  • The website is clear, we can find the most important information and it is good as is.
  • You could mention the weekly reports (which really had value for us).
  • We appreciated that the kindergarten is located in a very nice neighbourhood.
  • An overview with photo's of the aunties and their names would have been helpful (especially for Pybe, Stellan's dad, who didn't come that often).
  • For us the ability to have a short term placement was very valuable and we noticed that some other kindergartens advertized this option.

Best regards,

Pybe Faber and Dorien Kersten (and Stellan)