Naše kvalifikace

PONNY školka má vlastní předškolní vzdělávací program, který vychází z RVP MŠMT a je rozšířen o NTC metodu, předškolní přípravu každý den, logopedii a anglický jazyk.
Garantem PONNY vzdělávacího programu je Mgr. Martina Drtílková MBA. Své znalosti a zkušenosti čerpá ze studia na Masarykově univerzitě v Brně, z praxe pedagoga na základní škole a několikáté výuky anglického jazyka.
Martina Drtílková připravila speciální metodické kurzy akreditované MŠMT pro výuku pedagogů v oblasti anglického jazyka. Posledních několik let se zabývá správným rozvojem dětí v předškolním věku zaměřený na prevenci specifických poruch učení. Je kvalifikovaný pedagog v oblasti neuro-vývojové stimulace, která se zabývá diagnostikou a inhibicí primárních reflexů. Účastní se odborných přednášek a konferencí a snaží se převést získané poznatky do praxe.

Martina Drtílková spolupracovala s MENSA ČR a jejich základní NTC metodu rozvinula ve vlastní vzdělávací program pro děti 2-6 let. PONNY NTC metoda zahrnuje pravidelný aktivní pohyb (gymnastika, tenis, plavání), oční cviky, rozvoj logického a abstraktního myšlení formou práce na projektech, práce s vlajkami, mapou, slepou mapou, dále potom se symboly, řešením hádanek a hraní logických her.

PONNY KIDS mateřská škola připravuje děti do 1. třídy základní škol od roku 2001. V roce 2017 otevřela svoji druhou pobočku. Obě pobočky mají celkem 50 dětí, kterým se věnuje tým 12 kvalifikovaných pedagogů.

V roce 2023 PONNY KIDS otevřela svoje vlastní odborné poradenské pracoviště THE MAGIC LAMP, kde se tým speciálních pedagogů a psychologů věnuje dětem se speciálními požadavky.