Aktuality

Facebook

Podívejte se na náš PONNY Facebook. Aktuality, fotky videa!


READY for SUMMER, June 2021

We are open during summer months as well. Our topic for summer is JUNGLE. We will learn lots of new things and experience beautiful adventures.

PONNY team


A TRIP TO SLAVKOV, 23. 6. 2021

We are happy we can visit Slavkov Chateau and enjoy a nice theatre performance there. Find photos on out Facebook.

PONNY team


RUN and HELP, 2. 6. 2021

Our PONNY kids ran for KONTO BARIÉRA and supported other kids who can not run and need help of the others. PONNY preschool donated 10 000 CZK to Konto Bariéra. Unfortunately we could not organize bigger RUN and HELP because of Covid restriction.

PONNY team


ENROLLMENT in PONNY preschool, May 2021

During these days we accept registration forms for starting PONNY preschool since September 2021. Please, call for a meeting if you are interested. We explain you our education program and answer all your questions. Thank you for your cooperation.

PONNY team


PONNY CHRISTMAS PARTY, December 2020

Unfortunately we can not organize our traditional PONNY CHRISTMAS PARTY in Barka theatre because of Covid restriction. However, we really enjoyed it at PONNY preschool and you can watch it on our Facebook.

PONNY team


HAUNTED HOUSE


SUMMER PARTY


CHRISTMAS WORKSHOP


BARBECUE PARTY


SUMMER PONNY PARTY


RUN and HELP


Zápis do MŠ


Christmas party


Zápis do MŠ


Pozvánka NEJ BRNO


Open House Day


MENSA konference, 22.11.2016

MENSA konference MENSA konference

Naše aunties Veronika Merendová a Soňa Bracková se zúčastnily celorepublikové konference MENSA ČR zaměřené na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí. Tentokrát více na téma motivace dětí k učení.

Konference je pro nás vždy příležitost potkat nadšené učitele a seznámit se s novými výsledky v oblasti vzdělávání nadaných.


PRACOVNÍ SETKÁNÍ KRAJSKÝCH METODIKŮ, 21. a 22.11.2016

Martina Drtílková sdílela zkušenosti a příklady dobré praxe s krajskými metodiky z mateřských, základních a středních škol. Cílem setkání bylo vyhodnocení práce s nadanými dětmi a určení nových kompetencí pro další rok.


SEMINÁŘ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MŠ, 1.11.2016

Auntie Saše Gottierová se účastnila semináře pedagogické diagnostiky, který byl zaměřen na prohloubení pedagogické kompetence učitelů mateřských škol v oblasti diagnostiky různých typů nestandardního vývoje dítěte, na rozšíření znalostí v této oblasti včetně terminologie, porozumění obsahu odborných vyšetření a celkové posílení odbornosti i komunikačních dovedností směrem k rodičům a asistentům pedagoga.


JAK FUNGUJE PSYCHOSOMATIKA, říjen 2016

Karla Večeřová se účastnila konference JAK FUNGUJE PSYCHOSOMATIKA, která nabídla vhled do oblasti, která spojuje západní a východní medicínu, biologii, psychologii, kvantovou fyziku, matematiku a další. Ukazuje, jak harmonie a rovnováha ve všech oblastech života je největší prevencí nemocí.


MENSA, NTC I. školení, říjen 2016

Naše aunties Veronika Merendová, Míša Fuková, Soňa Bracková a Markéta Navrátilová absolvovaly první část NTC školení. NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO ŠKOLKY 9.2. a 10.2. 2016

Dne 9.2. a 10.2. bychom Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří. Využijte této příležitosti a podívejte se, jak pracují děti v PONNY školce na projektech, NTC metodě, v hudebním nebo výtvarném kroužku, jakou mají děti předškolní přípravu a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte i společně s dětmi. Prosím, dohodněte si předem termín schůzky s paní ředitelkou Martinou Strakovou (+420 777 137 232, info@ponny-brno.cz)

Kreslení


PONNY Preschool Brno spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání

PONNY školka se stala členem skupiny krajských metodiků Národního ústavu pro vzdělávání pro oblast formálního vzdělávání nadaných dětí pro období 2015-2020.

Cílem je vytvářet podmínky rozvoje potenciálu u všech dětí, a to již v předškolním věku a vytvořit ucelený systém, který stimuluje maximální rozvoj v oblasti formální i zájmové. Klíčová je spolupráce s národními i mezinárodními školami a institucemi, sdílení zkušeností, podpora tvořivosti a příprava návrhů pro změny ve školní legislativě.


RUN and HELP

PONNY školka zve všechny, kdo by se chtěli zapojit do charitativního běhu v rámci akce RUN and HELP, kterou zaštiťuje Konto bariéry.

Termín:   14. 4. 2015
Registrace:   15.00 hod.
Běh:   15.30 hod.
Místo:   Kraví hora, Brno

Na Kraví hoře bude vyznačen okruh, cca 1 km. Každý registrovaný účastník poběží a za každý uběhnutý 1 km přispěje částkou 100 Kč.

Vybraná částka bude věnována malému Tobíkovi s autistickým syndromem. Pomůže zajistit asistenty a vzdělávací pomůcky. Běhu se zúčastní i Tobíkovi rodiče.

Pokud máte zájem o více informací, pište nebo volejte paní ředitelce Martině Strakové (info@ponny-brno.cz).

Děkujeme všem, kdo tuto akci podpoří svým během.
Můžete vzít i svoje děti. Děti z PONNY běží také.

Běžící děti


LÉTO 2015

Program na léto 2015 je rozdělen do tematických týdnů. Pro všechny týdny vždy platí následující:

Program je přizpůsoben počasí, velkou část dne trávíme venku (park Kraví hora, Wilsonův les).
Do programu je zařazena NTC metoda, práce se symboly, vlajkami.

Zahrnuje: celodenní výuku anglického jazyka, veškeré výdaje spojené s touto akcí včetně pitného režimu, svačin, teplých obědů, jízdného, vstupného. Zdravá strava.

Program probíhá v době 9.30 – 16.30 hod.
Dítě můžete přivést do školky již v 7.30 a vyzvednout nejpozději v 18.00 hod.

Jednotlivá týdenní témata jsou uvedena níže.

ZA CHVÍLI JSME DOMA, JEN SI ODSKOČÍME DO AFRIKY – 6.-10.7. 2015

Děti procestují Afriku, poznají jaká zvířata a rostliny zde mohou najít, seznámí se se slonem Abuu,který dětem ukáže řeky a hory a své kamarády. Každý den je provázen bubnováním, děti se uvolní, vyzkouší si vlastní rytmy. Bubnování propojuje levou a pravou hemisféru, uvolňuje napětí a stres.

POKUSY A EXPERIMENTY – 13.-17.7. 2015

Děti rády objevují nové věci. V týdnu plném pokusů budeme pracovat s mikroskopem, různými přírodními materiály a provádět řadu experimentů (sopka v kuchyni, bezpečné propíchnutí balonku, tajemný obrázek, proč se barvy bojí jaru, zmrzne x nezmrzne, gumové vajíčko, měření, vážení,…)

OLYMPIJSKÉ HRY – 20.-24.7. 2015

Týden plný pohybu a sportovních aktivit. Každý den probíhá nácvik jedné disciplíny a závěrečná soutěž odměněná medailemi. Čeká nás běh, skok do dálky, hod míčem, …

KRÁSNÉ TVOŘENÍ – 27.-31.7. 2015

Týden plný malování, stříhání, lepení a kreativních činností. Děti si vyrobí krásné masky, loutky, zvířátka, hrníčky. Budou malovat v parku a lese a učit se vidět věci jinak než při procházce.

TANEC, HUDBA A ZPĚV – 3.-7.8. 2015

Děti se naučí správnému držení a postavení těla, zlepší si obratnost, budou se snažit vnímat hudbu a rytmus a rozvíjet tak svůj talent. Děti posílí fyzickou zdatnost, koordinaci a rovnováhu. Každý den je čeká spousta zábavy, tance a her.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – 10.-14.8. 2015

Děti se učí pravidlům, jak se chovat při procházkách, jak správně přecházet silnici, učí se značky apod. Své znalosti si ověří na dětském dopravním hřišti v Lužánkách.

OLYMPIJSKÉ HRY – 17.-21.8. 2015

Týden plný pohybu a sportovních aktivit. Každý den probíhá nácvik jedné disciplíny a závěrečná soutěž odměněná medailemi. Čeká nás běh, skok do dálky, hod míčem, …

KRÁSNÉ TVOŘENÍ – 24.-28.8. 2015

Týden plný malování, stříhání, lepení a kreativních činností. Děti si vyrobí krásné masky, loutky, zvířátka, hrníčky. Budou malovat v parku a lese a učit se vidět věci jinak než při procházce.

Děti


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 3.2. a 4.2. 2015

Dne 3.2. a 4.2. bychom Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří. Využijte této příležitosti a podívejte se, jak pracují děti v PONNY školce na projektech, NTC metodě, v hudebním nebo výtvarném kroužku, jakou mají děti předškolní přípravu a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte i společně s dětmi. Prosím, dohodněte si předem termín schůzky s paní ředitelkou Martinou Strakovou (+420 777 137 232, info@ponny-brno.cz)


NTC metoda

Milí rodiče,

pro ty z vás, kteří hledají více informací o tom, jak rozvíjet nadání u svých dětí přinášíme zajímavé poznatky a informace na našich nových stránkách www.rozvojnadani.cz.