Pomáháme

PONNY školka spolupracuje se studentskou neziskovou organizací MISE NADĚJE. Tato organizace se snaží zajistit pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami. Jedná se o vážně nemocné děti a obecně o všechny, kteří se ocitli ve velmi těžké životní situaci. MISE NADĚJE pečlivě zvažuje kam svoji pomoc namířit, aby byla efektivní a plnila svůj účel.

PONNY školka zapojila své děti do projektů, které pomáhají především vážně nemocným dětem. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a pomoc rodinám, které se musí vyrovnat se zdravotním postižením svých dětí a jejich následnou těžkou sociální adaptací.

Organizaci MISE NADĚJE jsme si vybrali, protože působí v Brně a pomoc v nejbližším okolí má dle nás největší smysl. A také proto, že její zakladatel dělá svoji práci velmi odpovědně a celým svým srdcem.