Pomáháme

Nadace Vrba

Nadace Vrba

PONNY KIDS mateřská škola s.r.o. přispěla darem 3.000 Kč nadaci VRBA. Tato nadace pomáhá rodinám, ve které došlo k úmrtí rodiče dítěte.

Nadace Krtek

Ivuška Turečková

Tento obrázek namalovala Ivuška Turečková, 14 let, studentka gymnázia v Ostravě. V současné době je léčena na dětské onkologické klinice v Brně pro karcinom hrtanu. Koupí obrazu přispěla PONNY KIDS nadaci Krtek, Fondu dětské onkologie.

 

PONNY školka spolupracuje se studentskou neziskovou organizací MISE NADĚJE. Tato organizace se snaží zajistit pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami. Jedná se o vážně nemocné děti a obecně o všechny, kteří se ocitli ve velmi těžké životní situaci. MISE NADĚJE pečlivě zvažuje kam svoji pomoc namířit, aby byla efektivní a plnila svůj účel.

PONNY školka zapojila své děti do projektů, které pomáhají především vážně nemocným dětem. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a pomoc rodinám, které se musí vyrovnat se zdravotním postižením svých dětí a jejich následnou těžkou sociální adaptací.

Organizaci MISE NADĚJE jsme si vybrali, protože působí v Brně a pomoc v nejbližším okolí má dle nás největší smysl. A také proto, že její zakladatel dělá svoji práci velmi odpovědně a celým svým srdcem.