Projekt PONNY

Číslo výzvy:   02_16_022
Registrační číslo:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005858
Název projektu:   PONNY
Číslo jednací projektu:   MSMT-12820/2017

Projekt PONNY je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj pedagogických pracovníků formou výměnných školení mezi školkami. Práce s dětmi je každodenní výzva a proto se snažíme poskytnout pedagogům kvalitní a funkční informace a personální či informační podporu.

Prokejt PONNY probíhá od 1.9.2017 - 31.8.2019

 

Logolink EU